Index

Planul de Dezvoltare Locala continand ultimele modificari si actualizari poate fi vizualizat aici

Grupurile de Actiune Locala; sunt entitati ce reprezinta parteneriate public - private, constituite din reprezentanti ai sectorului public, privat si civil, desemnati dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui sa indeplineasca o serie de cerinte privind componenta, teritoriul acoperit si care vor implementa o strategie integrata pentru dezvoltarea teritoriului.  

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania la www.apdrp.ro.   

Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DEALURILE SULTANULUI este organizata conform Legii 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, este autorizata de MADR prin Decizia de autorizare nr. 62638/05.09.2011 si finantata prin Contractul de Finantare nr. C4312011031663808/10.01.2012, incheiat cu APDRP Romania, in cadrul Masurii 431.2 - "Functionarea grupurilor de actiune locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului" .

Teritoriul GAL este format din comunele Visinesti, Valea Lunga, Virfuri si Iedera din judetul Dambovita si Provita de Sus din judetul Prahova.

Scopul asociatiei:
"Implementarea strategiei de dezvoltare locala elaborate de Grupul de Actiune Locala Dealurile Sultanului, strategie depusa la Apelul de selectie 62143/02.08.2010"

Prioritati in realizarea scopului:

  • Dezvoltarea infrastructurii fizice rurale de baza - modernizare si/sau extindere;
  • Dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie si a activitatilor economice non-agricole;
  • Dezvoltarea activitatilor agricole;
  • Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului natural si peisagistic al teritoriului;
  • Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural si architectural traditional romanesc;
  • Cooperarea cu alte grupuri de actiune locala;
  • Sprijinirea functionarii grupului de actiune locala Dealurile Sultanului.

 

Axa LEADER


Obiectivul general al Axei IV - LEADER îl constituie demararea si functionarea initiativelor de interes local, utilizand abordarea "de jos in sus" prin implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor teritorii.
Abordarea LEADER "de jos in sus", reprezinta o modalitate ce permite actorilor locali a determina nevoile zonei din care provin si de a contribui la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, demografic, educational, cultural, etc, prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborata si implementata local.
Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV - LEADER va fi programata si coordonata de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional si, de asemenea, vor purta responsabilitatea evolutiei in timp a zonelor teritoriale delimitate in care vor actiona.
Actiunile finantate prin abordarea LEADER presupun actiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatilor.

Prin Axa IV - LEADER, se va finanta si constructia institutionala in vederea elaborarii si implementarii de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spatiul rural, reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate, sa conlucreze si sa interactioneze in folosul comunitatilor rurale.
Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate "pas cu pas", orientandu-se la inceput pe activitati de instruire a actorilor locali si de sprijinire a teritoriilor in vederea realizarii strategiilor de dezvoltare.

Copyright GAL Dealurile Sultanului © 2014
Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.